Powrót do SZKOŁA

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej Nr 1

SKŁAD RADY RODZICÓW
 

WŁADZE RADY RODZICÓW
 

REGULAMIN RADY RODZICÓW
 

FUNDUSZE RADY RODZICÓW

Fundusze Rady Rodziców

FUNDUSZE Rada Rodziców gromadzi fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły pochodzące ze składek uczniów w minimalnej kwocie 40 zł rocznie, darowizn, wpłat sponsorów, pomocy instytucji i firm. Nr konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie 19 9236 0008 0013 3838 2000 0010  

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW PRZY GIMNAZJUM im. JANA DOBROGOSTA KRASIŃSKIEGO W WĘGROWIE   Na postawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz statutu Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie uchwałą Rady Rodziców z dnia 16.06.2010r. wprowadza się …

Skład Rady Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 Klasa Imię i nazwisko rodzica 1A Agnieszka Kosiorek Marzena Longota Michał Nojszewski 1B Piotr Robak Elżbieta Rusjan Alicja Kamińska 1C Agnieszka Królasik Małgorzata Lach-Witkowska Sylwia Domżała-Kurtiak 2A Kamil Młynarz Piotr Pniewski Robert Popowski 2B Anna Kudelska Martyna Wąsowska Aneta Mirosz-Rychlik 2C Ewa Wyrwiak Wioletta Gotowicka Ewa Owsianko 2D Grażyna …

Władze Rady Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie w roku szkolnym 2020/2021 W dniu 22.09.2020r. została wybrana Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1  im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie w składzie: Przewodnicząca: Agata Kuć Wiceprzewodnicząca: Agata Adamczuk Skarbnik: Anna Dawidziuk-Michalak Sekretarz: Wioletta Cholewa-Baranowska