Powrót do SZKOŁA

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej Nr 1

SKŁAD RADY RODZICÓW
 

WŁADZE RADY RODZICÓW
 

REGULAMIN RADY RODZICÓW
 

FUNDUSZE RADY RODZICÓW

Fundusze Rady Rodziców

FUNDUSZE Rada Rodziców gromadzi fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły pochodzące ze składek uczniów w minimalnej kwocie 40 zł rocznie, darowizn, wpłat sponsorów, pomocy instytucji i firm. Nr konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie 19 9236 0008 0013 3838 2000 0010  

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW PRZY GIMNAZJUM im. JANA DOBROGOSTA KRASIŃSKIEGO W WĘGROWIE   Na postawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz statutu Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie uchwałą Rady Rodziców z dnia 16.06.2010r. wprowadza się …

Skład Rady Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 Klasa Imię i nazwisko rodzica 1A Łukasz Wysocki Magdalena Supleńska Agata Adamczuk 1B Małgorzata Wyszyńska Katarzyna Abramowska Marlena Wierzbicka 1C Dominika Wrzosek Katarzyna Kwiatkowska Danuta Gago 1D Magdalena Frydrych Olga Ogrodowicz Grażyna Świętochowska 2A Joanna Zalewska Aneta Przyborek Kamila Orłowska 2B Elżbieta Rusjan Piotr Robak Alicja Kamińska 2C Agnieszka …

Władze Rady Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie w roku szkolnym 2021/2022 W dniu 22.09.2021r. została wybrana Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1  im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie w składzie: Przewodnicząca: Agata Adamczuk Wiceprzewodnicząca: Emilia Kozioł Skarbnik: Anna Dawidziuk-Michalak Sekretarz: Wioletta Cholewa-Baranowska