Powrót do SZKOŁA

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej Nr 1

SKŁAD RADY RODZICÓW
 

WŁADZE RADY RODZICÓW
 

REGULAMIN RADY RODZICÓW
 

FUNDUSZE RADY RODZICÓW

Fundusze Rady Rodziców

FUNDUSZE Rada Rodziców gromadzi fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły pochodzące ze składek uczniów w minimalnej kwocie 50 zł rocznie, darowizn, wpłat sponsorów, pomocy instytucji i firm. Nr konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie 19 9236 0008 0013 3838 2000 0010  

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie   Rozdział I Postanowienia ogólne §1 Regulamin niniejszy określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowi art. 83 i art. 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. …

Skład Rady Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 Klasa Imię i nazwisko rodzica 1A Marika Kikoła Agnieszka Szczepanik Małgorzata Adaśko 1B Sylwia Domżała-Kurtiak Małgorzata Wronkowska Dorota Gąsiorek 1C Ewelina Chmiel Karolina Żołnierzak Emilia Łuszczyńska 2A Agata Adamczuk Łukasz Wysocki Marta Paczóska 2B Małgorzata Wyszyńska Katarzyna Abramowska Lidia Krzemieniewska 2C Dominika Wrzosek Małgorzata Dudek Katarzyna Kwiatkowska 2D Agnieszka …

Władze Rady Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie w roku szkolnym 2022/2023 W dniu 08.09.2022r. została wybrana Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1  im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie w składzie: Przewodnicząca: Agata Adamczuk Wiceprzewodnicząca: Elwira Popławska Skarbnik: Wioletta Cholewa-Baranowska Sekretarz: Anna Dawidziuk-Michalak