Powrót do SZKOŁA

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej Nr 1

SKŁAD RADY RODZICÓW
 

WŁADZE RADY RODZICÓW
 

REGULAMIN RADY RODZICÓW
 

FUNDUSZE RADY RODZICÓW

Fundusze Rady Rodziców

FUNDUSZE Rada Rodziców gromadzi fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły pochodzące ze składek uczniów w minimalnej kwocie 40 zł rocznie, darowizn, wpłat sponsorów, pomocy instytucji i firm. Nr konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie 19 9236 0008 0013 3838 2000 0010  

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW PRZY GIMNAZJUM im. JANA DOBROGOSTA KRASIŃSKIEGO W WĘGROWIE   Na postawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz statutu Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie uchwałą Rady Rodziców z dnia 16.06.2010r. wprowadza się …

Skład Rady Rodziców

 Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 Klasa Imię i nazwisko rodzica 1A Piotr Pniewski Kamil Młynarz Robert Popowski 1B Iwona Sewerynik Małgorzata Panzo Jarosław Domański 1C Sylwia Snopkiewicz Emilia Kozioł Anna Kostrzewska 1D Grażyna Połaska Ewa Filipek Brygida Strąk 2A Monika Horabik Agata Kuć Agata Bardadyn 2B Anna Piotrowska Magdalena Supeł Eliza Rybak 2C Anna …

Władze Rady Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie W roku szkolnym 2019/2020 w dniu 17.09.2019r. została wybrana Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1  im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie w składzie: Przewodnicząca: Agata Kuć Wiceprzewodnicząca: Emilia Kozioł Skarbnik: Agata Adamczuk Sekretarz: Wioletta Cholewa-Baranowska Członek: Anna Dawidziuk-Michalak