Powrót do SZKOŁA

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej Nr 1

SKŁAD RADY RODZICÓW
 

WŁADZE RADY RODZICÓW
 

REGULAMIN RADY RODZICÓW
 

FUNDUSZE RADY RODZICÓW

Fundusze Rady Rodziców

FUNDUSZE Rada Rodziców gromadzi fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły pochodzące ze składek uczniów w minimalnej kwocie 50 zł rocznie, darowizn, wpłat sponsorów, pomocy instytucji i firm. Nr konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie 19 9236 0008 0013 3838 2000 0010  

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie   Rozdział I Postanowienia ogólne §1 Regulamin niniejszy określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowi art. 83 i art. 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. …

Skład Rady Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 KLASA Imię i nazwisko rodzica 1 A Bożena Pabian Sylwia Gąsiorek Magdalena Kosowska 1 B Emilia Łuszczyńska Katarzyna Czarczyńska Karolina Burczyńska 1 C Urszula Sawicka Monika Wańtusiak Marta Paczóska 1 D Marzena Dziubek Sylwia Zduniak Magdalena Stefaniuk 2 A Małgorzata Adaśko Marika Kikoła Agnieszka Szczepanik 2 B Dorota Gąsiorek …

Władze Rady Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie w roku szkolnym 2023/2024 W dniu 22.09.2023r. została wybrana Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1  im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie w składzie: Przewodnicząca: Agata Adamczuk Wiceprzewodnicząca: Anna Dawidziuk-Michalak Skarbnik: Marzena Dziubek Sekretarz: Emilia Łuszczyńska Członek: Sylwia Domżała-Kurtiak