Powrót do SZKOŁA

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej Nr 1

SKŁAD RADY RODZICÓW
 

WŁADZE RADY RODZICÓW
 

REGULAMIN RADY RODZICÓW
 

FUNDUSZE RADY RODZICÓW

Fundusze Rady Rodziców

FUNDUSZE Rada Rodziców gromadzi fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły pochodzące ze składek uczniów w minimalnej kwocie 40 zł rocznie, darowizn, wpłat sponsorów, pomocy instytucji i firm. Nr konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie 19 9236 0008 0013 3838 2000 0010  

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW PRZY GIMNAZJUM im. JANA DOBROGOSTA KRASIŃSKIEGO W WĘGROWIE   Na postawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz statutu Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie uchwałą Rady Rodziców z dnia 16.06.2010r. wprowadza się …

Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców w r.szk. 2018/19   Klasa   Imię i nazwisko rodzica 1A Agata Kuć Monika Wańtusiak Monika Rychlik 1 B Kamila Błażejczyk Katarzyna Czarnacka Magdalena Gierłowska 1 C Anna Dawidziuk-Michalak Ewelina Kosiorek Jolanta Skrzypek 2 A Olga Dawidowska Sylwia Batorowicz Ewelina Suchodolska 2 B Agata Adamczuk Magdalena Stefaniuk Grażyna Połaska 4 A Monika …

Władze Rady Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie W roku szkolnym 2018/2019 w dniu 17.09.2018r. została wybrana Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1  im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie w składzie: Przewodnicząca – Agata Kuć –  nr tel. 503 063 390 Wiceprzewodnicząca – Agnieszka Kądziela-Biernat Skarbnik – …