Powrót do SZKOŁA

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej Nr 1

SKŁAD RADY RODZICÓW
 

WŁADZE RADY RODZICÓW
 

REGULAMIN RADY RODZICÓW
 

FUNDUSZE RADY RODZICÓW

Fundusze Rady Rodziców

FUNDUSZE Rada Rodziców gromadzi fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły pochodzące ze składek uczniów w minimalnej kwocie 50 zł rocznie, darowizn, wpłat sponsorów, pomocy instytucji i firm. Nr konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie 19 9236 0008 0013 3838 2000 0010  

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie   Rozdział I Postanowienia ogólne §1 Regulamin niniejszy określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowi art. 83 i art. 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. …

Skład Rady Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 Klasa Imię i nazwisko rodzica 1A Łukasz Wysocki Magdalena Supleńska Agata Adamczuk 1B Małgorzata Wyszyńska Katarzyna Abramowska Marlena Wierzbicka 1C Dominika Wrzosek Katarzyna Kwiatkowska Danuta Gago 1D Magdalena Frydrych Olga Ogrodowicz Grażyna Świętochowska 2A Joanna Zalewska Aneta Przyborek Kamila Orłowska 2B Elżbieta Rusjan Piotr Robak Alicja Kamińska 2C Agnieszka …

Władze Rady Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie w roku szkolnym 2022/2023 W dniu 08.09.2022r. została wybrana Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1  im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie w składzie: Przewodnicząca: Agata Adamczuk Wiceprzewodnicząca: Elwira Popławska Skarbnik: Wioletta Cholewa-Baranowska Sekretarz: Anna Dawidziuk-Michalak