Powrót do RADA RODZICÓW

Fundusze Rady Rodziców

FUNDUSZE

Rada Rodziców gromadzi fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły pochodzące ze składek uczniów w minimalnej kwocie 40 zł rocznie, darowizn, wpłat sponsorów, pomocy instytucji i firm.

Nr konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie:

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie

19 9236 0008 0013 3838 2000 0010