Powrót do RADA RODZICÓW

Władze Rady Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1
im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie
w roku szkolnym 2021/2022

W dniu 22.09.2021r. została wybrana Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1  im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie w składzie:

Przewodnicząca: Agata Adamczuk
Wiceprzewodnicząca: Emilia Kozioł
Skarbnik: Anna Dawidziuk-Michalak
Sekretarz: Wioletta Cholewa-Baranowska