Powrót do SZKOŁA

BIBLIOTEKA

GODZINY OTWARCIA            

„Książka: zwykłe papierowe karty znanych liter czarne, równe rzędy…
Zacznij czytać – to tak jakbyś wkroczył w świat przedziwny, bliski a prawdziwy.
Ewa Szelburg-Zarembina

BIBLIOTEKA

O bibliotece

Księgozbiór biblioteki liczy ponad 10 tys. woluminów.  Korzystają z niego uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Największym powodzeniem cieszy się dział literatury pięknej i bajek dla dzieci. W bibliotece jest wolny dostęp do półek. Multimedialne Centrum Informacji składa się z komputera z dostępem do Internetu, drukarki oraz materiałów multimedialnych.

  • ZALETY CZYTANIA

– KSIĄŻKA POMAGA NAM ROZWIJAĆ JĘZYK I SŁOWNICTWO.

– UCZY NAS WYRAŻAĆ MYŚLI I ROZUMIEĆ INNYCH.

– KSIĄŻKA ROZWIJA MYŚLENIE.DOSTARCZA NAM POJĘĆ MYŚLOWYCH I NOWYCH IDEI, ROZSZERZA NASZĄ SWIADOMOŚĆ I NASZ ŚWIAT.

– KSIĄŻKA POBUDZA FANTAZJĘ, UCZY BUDOWAĆ OBRAZY W WYOBRAŹNI.

– KSIĄŻKA DOSTARCZA NAM WIEDZY O INNYCH KRAJACH I KULTURACH, O PRZYRODZIE, TECHNICE, HISTORII, OTYM WSZYSTKIM O CZYM CHCIELIBYŚMY DOWIEDZIEĆ SIĘ CZEGOŚ WIĘCEJ.

– KSIĄŻKA ROZWIJA NASZE UCZUCIA I ZDOLNOŚĆ DO EMPATII.WYRABIA W NAS UMIEJĘTNOŚĆ WCZUCIA SIĘ W CZYJĄŚ SYTUACJĘ.

– KSIĄŻKA DODAJE SIŁ I ZAPAŁU.DOSTARCZA NAM ROZRYWKI I EMOCJI. MOŻE ROZŚMIESZYĆ LUB ZASMUCIĆ.MOŻE POCIESZYĆ I WSKAZAĆ NAM NOWE MOŻLIWOŚCI.

– KSIĄŻKA MOŻE STAWIAĆ PYTANIA ,KTÓRE ANGAŻUJĄ I POBUDZAJĄ DO DALSZYCH PRZEMYŚLEŃ.

– KSIĄŻKA UCZY NAS ETYKI.SKŁANIA DO NAMYSŁU NAD TYM CO SŁUSZNE , A CO NIE.NAD TYM CO DOBRE, A CO ZŁE.

– KSIĄŻKA MOŻE WYTŁUMACZYĆ RZECZYWISTOŚĆ.

– KSIĄŻKA UŚWIADAMIA, ŻE CZĘSTO PYTANIE MA WIELE ODPOWIEDZI.PODPOWIADA INNE ROZWIĄZANIA KONFLIKTU NIŻ TYLKO PRZEMOC.

– KSIĄŻKA POMAGA NAM ZROZUMIEĆ SIEBIE.ODKRYCIE ,ŻE SĄ INNI ,KTÓRZY MYŚLĄ TAK JAK MY, ŻE MAMY PRAWO DO SWOICH ODCZUĆ I REAKCJI, UMACNIA NASZE POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI.

– KSIĄŻKA POMAGA NAM ZROZUMIEĆ INNYCH, BUDUJE TOLERANCJĘ DLA INNYCH KULTUR I ZAPOBIEGA UPRZEDZENIOM.

– KSIĄŻKA JEST NASZYM TOWARZYSZEM W SAMOTNOŚCI.

– KSIĄŻKA JEST CZĘŚCIĄ NASZEGO DZIEDZICTWA.

– DOBRA KSIĄŻKA PRZYNOSI RADOŚĆ. BUDUJE SILNE WIĘZI MIĘDZY POKOLENIAMI.