Powrót do PRZEDMIOTY

FIZYKA

 fizyka_foto

NAUCZYCIEL

Piotr Bartnik

WYMAGANIA EDUKACYJNE

KL 2 i 3 GIM

ZASADY OCENIANIA >>>