REKRUTACJA 2023/2024

rekrutacja

Rekrutacja uczniów do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej Nr1
im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie
na rok szkolny 2023/2024

Zapisy uczniów do pierwszej klasy z obwodu szkoły będą trwały
od 27 lutego do 15 marca 2023r.

  Jeśli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami, to od 4 do 12 kwietnia 2023r. sekretariat będzie przyjmować wnioski kandydatów do pierwszej klasy spoza obwodu szkoły. Informacji udziela sekretariat szkoły nr tel. 25 792 23 31.
    Proszę o przestrzeganie terminów i osobiste dostarczenie do sekretariatu szkoły dokumentów wraz z 2 zdjęciami legitymacyjnymi dziecka. Do wglądu potrzebny będzie akt urodzenia kandydata.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ (UCZNIOWIE Z OBWODU)   1>>>  ,   2>>>

LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO I KLASY W R.SZK. 2023/24 W TERMINIE UZUPEŁNIAJĄCYM>>>

REKRUTACJA DO  SZKOLNEJ ŚWIETLICY

Zapisy uczniów z obecnych klas I-III do szkolnej świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na rok szkolny 2023/2024 będą trwały od 17 do 28 kwietnia 2023r. W tym terminie należy złożyć w sekretariacie szkoły wniosek i oświadczenia zamieszczone w załączniku.
W roku szkolnym
 2023/2024 szkolna świetlica będzie czynna w godzinach 7.30-16.15.
ZAŁĄCZNIKI:

    

 

Teresa Święcicka
Dyrektor szkoły

1. ZGŁOSZENIE DLA UCZNIA Z OBWODU >>>ikona-pdf
2. WNIOSEK DLA UCZNIA SPOZA OBWODU >>ikona-pdfaktywny od 04.04
– ZAŁĄCZNIK Z REGULAMINU DLA UCZNIÓW SPOZA OBWODU>>ikona-pdfaktywny od 04.04
3. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA NA LEKCJE RELIGII >>>ikona-pdf
4. OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU OPIEKĄ DZIECKA NIEUCZĘSZCZAJĄCEGO NA RELIGIĘ >>>ikona-pdf
5. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ŚWIETLICY >>>ikona-pdf
– ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO ŚWIETLICY>>> ikona-pdf
6. ZGODA NA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ>>>ikona-pdf
7. FORMULARZ INFORMACYJNY DLA RODZICÓW UCZNIA – RODO>>>ikona-pdf
8.
REGULAMIN REKRUTACJI>>>ikona-pdf