INFORMACJE

BOISKO ORLIK

Boisko, siłownia oraz plac zabaw otwarte w godzinach: Poniedziałek    1600_ 2100 Wtorek                 1830_ 2100 Środa                    1700_ 2100 Czwartek         1830_ 2100 Piątek              1830_ 2100 Sobota             900_ 1300 Niedziela         900_ …

OBIADY SZKOLNE

Opłata za obiady – wrzesień 2021 r.  Koszt obiadów 66,50 zł (19 dni x 3,50zł ) Wydawanie obiadów rozpocznie się od 06.09.2021 (poniedziałek). Opłatę za obiady proszę wpłacać na rachunek bankowy szkoły od 27.08.2021 (piątek) do 05.09.2021 (niedziela). Karty obiadowe zostaną rozdane uczniom po odnotowaniu wpływu na konto szkoły, dlatego proszę o terminowe wpłaty. Dane …

Ogólne warunki ubezpieczenia

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW W R.SZK. 2021/2022   OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA>>> INFORMACJA DLA RODZICÓW>>> FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKODY>>>

Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne

TERAPIA PEDAGOGICZNA TERAPIA TAKTYLNA, USTNO-TWARZOWA, CZASZKOWO- KRZYŻOWA, INTEGRACJA ODRUCHÓW POSTURALNYCH I DYNAMICZNYCH ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA ⇒ TERAPIA PEDAGOGICZNA    Zajęcia „Terapia pedagogiczna i terapia logopedyczna” prowadzone są w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zorganizowanej przez gimnazjum. Na terapię pedagogiczną uczęszczają uczniowie z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji wzrokowej, analizy i syntezy wzrokowej, z zaburzeniami pamięci wzrokowej i …