INFORMACJE

BOISKO ORLIK

Godziny otwarcia boiska w lipcu 2022r. Poniedziałek 9:00 – 12:00, 17:00 – 21:00 Wtorek –  9:00 – 12:00 Środa – 9:00 – 12:00, 17:00 – 21:00 Czwartek –  9:00 – 12:00 Piątek – 9:00 – 12:00, 17:00 – 21:00 Sobota – 9:00 – 13:00 Niedziela – 9:00 -13:00 11.07-16.07.2022r. – BOISKO ZAMKNIĘTE      

OBIADY SZKOLNE

W czerwcu zostaną wyzerowane obiadowe konta dzieci. Całkowity koszt obiadów w czerwcu (60zł) zostanie pomniejszony o nadpłatę za zgłoszone i niewykorzystane odpisy. Kwoty do wpłaty zostaną podane uczniom przez wychowawców klas. W przypadku wątpliwości proszę o kontakt pod numerem telefonu 516 940 096. Opłatę za obiady proszę wpłacać na rachunek bankowy szkoły od 30.05.2023 (wtorek) …

Ogólne warunki ubezpieczenia

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW W R.SZK. 2022/2023   OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA>>> INFORMACJA DLA RODZICÓW>>> FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKODY>>> INSTRUKCJA ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA>>>

Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne

TERAPIA PEDAGOGICZNA TERAPIA TAKTYLNA, USTNO-TWARZOWA, CZASZKOWO- KRZYŻOWA, INTEGRACJA ODRUCHÓW POSTURALNYCH I DYNAMICZNYCH ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA ⇒ TERAPIA PEDAGOGICZNA    Zajęcia „Terapia pedagogiczna i terapia logopedyczna” prowadzone są w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zorganizowanej przez gimnazjum. Na terapię pedagogiczną uczęszczają uczniowie z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji wzrokowej, analizy i syntezy wzrokowej, z zaburzeniami pamięci wzrokowej i …