GALERIA KLAS

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 – ZDJĘCIA KLAS WYKONANE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

1 A 1 B 1 C 1D
2 A
2 B 2 C 3 A 3 B 3 C
3D 4 A 4 B 4 C
5 A

5 B

5 C
5D 6 A 6 B
6C 7 A 7 B
8 A

8 B