Powrót do SZKOŁA

RADA PEDAGOGICZNA

RADA PEDAGOGICZNA

Dyrektor szkoły Teresa Święcicka
Wicedyrektor Grażyna Wysocka
Kierownik świetlicy Małgorzata Skwierczyńska
Religia ks. Mariusz Kroll, Krzysztof Janiuk
Język polski Hanna Chojnowska, Maria Krasnodębska, Marzena Wołynko
Historia
Wiedza o społ.
Wojciech Banaś, Edyta Wysokińska
Język angielski Konrad Chromiński, Beata Koseła, Katarzyna Matusik, Anna Młynarz, Aleksandra Iwaneczko-Kresa, Mariusz Biernat
Język niemiecki Mariusz Biernat
Język rosyjski Teresa Święcicka
Matematyka Bożenna Przybysz, Edyta Szczęśniak, Paweł Skup, Emilia Wołynka
Fizyka Piotr Bartnik
Chemia Emilia Wołynka
Biologia Jolanta Kowalik
Przyroda Jolanta Kowalik
Geografia Wojciech Banaś
Muzyka Michał Soszka
Plastyka Natalia Matczuk
Informatyka Paweł Skup
Technika Piotr Bartnik
Wychowanie fizyczne Maciej Kucharczyk, Marek Okrasa, Mariusz Sandurski, Damian Szymczakowski
Pedagog szkolny Marzenna Rusjan
Psycholog szkolny Aleksandra Iwaneczko-Kresa
Biblioteka szkolna Edyta Wysokińska, Krzysztof Janiuk
Nauczyciele świetlicy Emilia Polkowska, Magdalena Gąsior,
Kamila Przybyszewska,  Marta Roguska
Edukacja
dla bezpieczeństwa
Paweł Skup
Zajęcia artystyczne Michał Soszka
Nauczyciele wspomagający  Natalia Jeżewska, Olga Wyszomierska, Anna Gajewska, Paulina Dobosz
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Monika Elgas , Agata Gotowicka, Karolina Turowska, Agnieszka Książek, Dorota Wasążnik, Katarzyna Jarnińska, Katarzyna Czarnacka, Aleksandra Jarmulińska, Marta Sobotka,