Powrót do SZKOŁA

RADA PEDAGOGICZNA

RADA PEDAGOGICZNA

Dyrektor szkoły Teresa Święcicka
Wicedyrektor Grażyna Wysocka
Kierownik świetlicy Małgorzata Skwierczyńska
Religia ks. Mateusz Krasowski, Krzysztof Janiuk
Język polski Hanna Chojnowska, Maria Krasnodębska, Marzena Wołynko
Historia
Wiedza o społ.
Wojciech Banaś, Adrian Ratyński
Język angielski Beata Koseła, Katarzyna Matusik, Anna Piotrowska, Mariusz Biernat, Aleksandra Gałązka
Język niemiecki Mariusz Biernat
Matematyka Bożenna Przybysz, Edyta Szczęśniak, Paweł Skup, Piotr Bartnik, Kamila Orłowska
Fizyka Piotr Bartnik
Chemia Kamila Orłowska, Emilia Wołynka
Biologia Jolanta Kowalik
Przyroda Jolanta Kowalik
Geografia Wojciech Banaś
Muzyka Michał Soszka
Plastyka Natalia Matczuk
Informatyka Paweł Skup, Mariusz Sandurski
Technika Piotr Bartnik
Wychowanie fizyczne Maciej Kucharczyk, Mariusz Sandurski, Tomasz Gmiter, Marek Okrasa
Pedagog szkolny Marzenna Rusjan
Psycholog szkolny
Biblioteka szkolna Natalia Matczuk, Krzysztof Janiuk
Nauczyciele świetlicy Tomasz Gmiter, Kamila Przybyszewska, Marta Wójcik, Emilia Wołynka
Edukacja
dla bezpieczeństwa
Paweł Skup
Nauczyciele wspomagający Anna Gajewska, Agata Gotowicka, Katarzyna Jarnińska, Natalia Jeżewska, Olga Świerczyńska
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Małgorzata Bardadyn, Katarzyna Czarnacka, Monika Elgas, Magdalena Gąsior, Marta Królik-Batorowicz, Agnieszka Książek, Aleksandra Sakowska, Ewelina Siwińska, Olga Stępnik, Karolina Turowska, Dorota Wasążnik