Powrót do SZKOŁA

RADA PEDAGOGICZNA

RADA PEDAGOGICZNA

Dyrektor szkoły Teresa Święcicka
Wicedyrektor Grażyna Wysocka
Kierownik świetlicy Małgorzata Skwierczyńska
Religia ks. Mariusz Kroll, Krzysztof Janiuk
Język polski Hanna Chojnowska, Maria Krasnodębska, Marzena Wołynko
Historia
Wiedza o społ.
Wojciech Banaś, Edyta Wysokińska
Język angielski Konrad Chromiński, Beata Koseła, Katarzyna Matusik, Anna Młynarz, Mariusz Biernat
Język niemiecki Mariusz Biernat
Matematyka Bożenna Przybysz, Edyta Szczęśniak, Paweł Skup, Emilia Wołynka
Fizyka Piotr Bartnik
Chemia Emilia Wołynka
Biologia Jolanta Kowalik
Przyroda Jolanta Kowalik
Geografia Wojciech Banaś
Muzyka Michał Soszka
Plastyka Edyta Wysokińska
Informatyka Paweł Skup, Mariusz Sandurski, Piotr Bartnik, Konrad Chromiński
Technika Piotr Bartnik
Wychowanie fizyczne Maciej Kucharczyk, Marek Okrasa, Mariusz Sandurski
Pedagog szkolny Marzenna Rusjan
Psycholog szkolny Aleksandra Iwaneczko
Biblioteka szkolna Edyta Wysokińska, Krzysztof Janiuk
Nauczyciele świetlicy  Magdalena Gąsior, Paulina Dobosz, Natalia Matczuk, Damian Szymczakowski,
Kamila Przybyszewska,  Marta Roguska
Edukacja
dla bezpieczeństwa
Paweł Skup
Nauczyciele wspomagający Natalia Jeżewska, Olga Stępnik, Anna Gajewska, Weronika Myszkowska, Ewelina Siwińska
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Monika Elgas , Agata Gotowicka, Karolina Turowska, Agnieszka Książek, Dorota Wasążnik, Katarzyna Jarnińska, Katarzyna Czarnacka, Aleksandra Jarmulińska, Marta Sobotka,