Powrót do SZKOŁA

RADA PEDAGOGICZNA

RADA PEDAGOGICZNA

Dyrektor szkoły Teresa Święcicka
Wicedyrektor Grażyna Wysocka
Kierownik świetlicy Małgorzata Skwierczyńska
Religia ks. Mariusz Kroll, Krzysztof Janiuk
Język polski Hanna Chojnowska, Maria Krasnodębska, Marzena Wołynko
Historia
Wiedza o społ.
Wojciech Banaś, Edyta Wysokińska
Język angielski Konrad Chromiński, Beata Koseła, Katarzyna Matusik, Anna Młynarz, Mariusz Biernat
Język niemiecki Mariusz Biernat
Matematyka Bożenna Przybysz, Edyta Szczęśniak, Paweł Skup,Piotr Bartnik, Kamila Orłowska
Fizyka Piotr Bartnik
Chemia Kamila Orłowska
Biologia Jolanta Kowalik
Przyroda Jolanta Kowalik
Geografia Wojciech Banaś
Muzyka Michał Soszka
Plastyka Edyta Wysokińska
Informatyka Paweł Skup, Mariusz Sandurski, Konrad Chromiński
Technika Piotr Bartnik
Wychowanie fizyczne Maciej Kucharczyk, Mariusz Sandurski, Tomasz Gmiter
Pedagog szkolny Marzenna Rusjan
Psycholog szkolny Aleksandra Iwaneczko
Biblioteka szkolna Edyta Wysokińska, Krzysztof Janiuk, Maria Krasnodębska
Nauczyciele świetlicy  Natalia Matczuk, Agata Gotowicka,
Kamila Przybyszewska, Marta Roguska
Edukacja
dla bezpieczeństwa
Paweł Skup
Nauczyciele wspomagający Natalia Jeżewska, Anna Gajewska, Katarzyna Jarnińska, Olga Świerczyńska
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Monika Elgas, Karolina Turowska, Agnieszka Książek, Dorota Wasążnik,  Katarzyna Czarnacka, Aleksandra Jarmulińska, Marta Sobotka, Olga Stępnik, Ewelina Siwińska, Magdalena Gąsior