Powrót do SZKOŁA

RADA PEDAGOGICZNA

RADA PEDAGOGICZNA

Grono pedagogiczne 2017-18

Dyrektor szkoły Teresa Święcicka
Wicedyrektor Grażyna Wysocka
Kierownik świetlicy Małgorzata Skwierczyńska
Religia ks. Piotr Śledź, ks. Sylwester Grzeszczuk, Krzysztof Janiuk
Język polski Hanna Chojnowska, Maria Krasnodębska, Marzena Wołynko, Iwona Bednarczyk
Historia

Wiedza o społ.

Wojciech Banaś, Paweł Marchela, Iwona Bednarczyk
Język angielski Konrad Chromiński, Beata Koseła, Katarzyna Matusik, Anna Młynarz, Aleksandra Iwaneczko-Kresa
Język niemiecki Mariusz Biernat
Język rosyjski Teresa Święcicka, Ewa Jaskulska
Matematyka Bożenna Przybysz, Edyta Szczęśniak, Paweł Skup, Emilia Wołynka
Fizyka Piotr Bartnik
Chemia Emilia Wołynka, Aleksandra Wołyniec
Biologia Jolanta Kowalik
Przyroda Jolanta Kowalik
Geografia Wojciech Banaś
Muzyka Michał Soszka
Plastyka Natalia Matczuk
Informatyka Paweł Skup
Technika Piotr Bartnik
Wychowanie fizyczne Maciej Kucharczyk, Marek Okrasa, Mariusz Sandurski, Damian Szymczakowski
Pedagog szkolny Marzenna Rusjan
Psycholog szkolny Aleksandra Iwaneczko-Kresa
Biblioteka szkolna Maria Krasnodębska, Krzysztof Janiuk
Nauczyciele świetlicy Emilia Polkowska, Magdalena Gąsior,
Kamila Przybyszewska, Marta Sobotka, Marta Roguska
Edukacja
dla bezpieczeństwa
Paweł Skup
Zajęcia artystyczne Michał Soszka
Nauczyciele wspomagający Katarzyna Jarnińska, Natalia Jeżewska, Olga Wyszomierska, Anna Gajewska, Paulina Dobosz
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Monika Elgas , Agata Gotowicka, Karolina Turowska, Agnieszka Książek, Dorota Wasążnik