Powrót do SZKOŁA

SAMORZĄD SZKOLNY

SAMORZĄD SZKOLNY

20 września 2022 r. odbyły się w naszej szkole wybory Samorządu Szkolnego. Samorządy poszczególnych klas i ich zastępcy w tajnym głosowaniu dokonali następującego wyboru:
przewodnicząca Gabriela Rusjan – 7a
zastępca Klaudia Rucińska – 8b
sekretarz Dominika Kalicka 8a
skarbnik Nina Matusik – 8a
Do zarządu weszli również: Laura Rucińska z 8b, Wojciech Nojszewski z 8b, Lena Supeł z 8c i Bartosz Krasuski z 8c.
Opiekunem samorządu z wyboru uczniów została pani Jolanta Kowalik.