Powrót do SZKOŁA

SAMORZĄD SZKOLNY

SAMORZĄD SZKOLNY

    27 września 2019 r. odbyły się w naszej szkole wybory Samorządu Szkolnego. Gospodarze klas i ich zastępcy w tajnym głosowaniu dokonali następującego wyboru:
przewodniczący Weronika Grabowska – 8A
zastępca Marta Wrzosek – 8A
sekretarz Kalina Supeł – 7A
skarbnik Arkadiusz Sewerynik – 7B
Opiekunem samorządu z wyboru uczniów został pan Konrad Chromiński