NAUCZYCIEL Z KLASĄ

Otrzymaliśmy tytuł
„Nauczyciel z klasą

„ Nauczyciel z  klasą” to kolejny program akcji „Szkoła z  klasą”

(tytuł „Szkoła z klasą” nasze gimnazjum otrzymało wiosną 2003 roku), który prowadzą Centrum  Edukacji  Obywatelskiej i „Gazeta  Wyborcza” oraz portal Gazeta pol. Partnerem CEO jest też Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności. Patronem programu był też prezydent Aleksander Kwaśniewski. 

W Gimnazjum w Węgrowie o tytuł „Nauczyciela z klasą” ubiegali się następujący nauczyciele :
1.Maria Krasnodębska – nauczyciel jęz. polskiego – koordynator  programu.
2.Hanna Chojnowska – nauczyciel jęz. polskiego.
3.Monika Demczuk – nauczyciel religii.
-Udział w programie polegał na realizacji czterech sprawności.-

Sprawność 1

Nauczycielu, odejdź od tablicy

    Zadaniem nauczyciela jest prze­prowadzenie lekcji przy użyciu metod aktywizujących uczniów oraz z wykorzystaniem pracy zespołowej.
Metody  aktywizacji uczniów, które mogą być wykorzystane to:
♦ „burza mózgów”, „deszcz pomy­słów” itp. formy pracy zespołowej
♦ rozwiązywanie problemów
♦ zbieranie świadectw
♦ dyskutowanie-debatowanie
♦ samodzielne badanie świata
♦ odgrywanie ról, inscenizacje, symulacje

Sprawność 2

Nauczycielu, pracuj metodą projektów

    Królem metod aktywizujących jest projekt, czyli samodzielna, systematyczna praca indywidualna lub zespołowa nad złożonym, na miarę wieku, zagadnieniem, z elementami analizowania problemu, zbierania informacji, opracowania ich, następnie zaś publicznej prezentacji rezultatów pracy. Projekt może trwać kilka tygodni, miesięcy, a nawet cały rok.Praca nad projektem jest też przygotowaniem do dorosłego życia : w wielu zawodach już dziś tak się pracuję, a w przyszłości stanie się to powszechne.

Sprawność 3

Oceniaj tak, by pomagać się uczyć

    Przystępując do zajęć, nauczyciel informuje, jaki jest cel lekcji, na co będzie zwracał uwagę podczas sprawdzania wiedzy, i wprowadza tzw. pytania kluczowe. Klarowne poinformowanie, „na co będę zwracał uwagę” i podanie pytań kluczowych ułatwia obu stronom ocenianie, ale kluczowe znaczenie ma informacja zwrotna, która uczy.
W krótkiej wypowiedzi lub uwagach pisanych na marginesie pracy ucznia nauczyciel wskazuje, jakich ważnych elementów zabrakło w wypowiedzi czy pracy ucznia, co należało zrobić inaczej, jakie konkretne błędy popełnił.
Ważne, by znalazł co najmniej jedną rzecz, która została wykonana dobrze, co jest zawsze możliwe!

Sprawność 4

Uczeń też człowiek

   Wątek ten będzie realizowany równolegle z poprzednimi trzema, przez cały rok, bo bez życzliwego i pełnego szacunku podejścia do ucznia nawet najlepsze metody nauczania nie będą skuteczne.
Nauczyciele będą tu realizować zadania małe, na pozór drobne i oczywiste, ale nie zawsze przestrzegane: np. zawsze witać się oraz żegnać z uczniami, konsekwentnie zwracać się do nich po imieniu, wieloma innymi sposobami budować przyjazne relacje.Nauczyciel z klasą potrafi oczywiście więcej – dąży do tego, by głębiej poznać ucznia, traktuje go podmiotowo, pyta o zdanie, prosi o opinię. Naukę przedstawia jako wspólne wyzwanie, przygodę intelektualną, potrafi wspomóc wysiłek ucznia.
Docenia ten wysiłek, jest wymagający, a zarazem przyjazny, dostrzega, osiągnięcia, postępy każdego ucznia. Nauczyciel z klasą okazuje uczniowi zainteresowanie, docenia, co zrobił.
 
W sierpniu 2006 komisja Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazety Wyborczej przyznała tytuł „Nauczyciela z klasą”
 
Hannie Chojnowskiej
Marii Krasnodębskiej
Monice Demczuk