SZKOŁA Z KLASĄ

szkola_z_klasa_dyplom„SZKOŁA Z KLASĄ”

  „Szkoła z klasą” to akcja edukacyjna organizowana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
W trosce o poprawę jakości pracy szkoły i efektywności nauczania Rada Pedagogiczna Gimnazjum w Węgrowie podjęła decyzję o przystąpieniu do programu na posiedzeniu plenarnym w czerwcu 2002 roku. Udział w programie polegał na realizacji sześciu, wybranych spośród trzydziestu, zadań (po jednym zadaniu do każdej wymienionej wyżej zasady).
Internetowa wizytówka Gimnazjum w Węgrowie i sprawozdania z wykonanych zadań znajdują się na stronie  www.ceo.org.pl
Bardzo cennym przy realizacji tego programu było zaktywizowanie do udziału w przedsięwzięciu  wszystkich nauczycieli, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców. Wszystkie te organy uczyły się  współpracy, planowania, osiągnęły satysfakcję z uzyskanych efektów.