KOCHANYCH RODZICÓW MAM

5 czerwca br. dzieci z klasy Ia obchodziły Dzień Matki i Dzień Ojca. Uczniowie zaprezentowali swoje zdolności recytatorskie i wokalne, prezentując program artystyczny, który na twarzach rodziców wywołał wzruszenie i dumę ze swoich pociech. Mamom dziękowali za dobroć, cierpliwość i za serce, które tak wiele rozumie i tak wspaniałomyślnie wybacza, a tatusiom za mądrość i ojcowski autorytet. Na zakończenie dzieci wręczyły rodzicom laurki. Uroczystość była podniosła, radosna, przebiegała w niezwykle rodzinnej i miłej atmosferze. foto>>>

Agnieszka Książek
Zatwierdziła: T. Święcicka