DOKUMENTY

Program Wychowawczy i Profilaktyki

PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI >>> Załączniki Program „ Bezpieczna szkoła”.» Program poradnictwa zawodowego w gimnazjum.» Regulamin organizacji wycieczek szkolnych.» Zasady postępowania z uczniem wagarującym.» Zasady postępowania z uczniem agresywnym.» Zasady postępowania z uczniem będącym pod wpływem środków psychoaktywnych.» Regulamin przenoszenia ucznia do innej klasy.»