KARTA ROWEROWA 2024

13 czerwca br. odbył się w naszej szkole egzamin na kartę rowerową. Składał się on z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po pozytywnym zaliczeniu testów ze znajomości zasad ruchu drogowego uczniowie przystąpili do sprawdzianu umiejętności jazdy rowerem. Podczas egzaminu zostało wykorzystane nowoczesne miasteczko ruchu drogowego, zakupione  przez Miasto Węgrów z funduszy unijnych w ramach projektu „Bezpieczne dzieci w Mieście Węgrów – doposażenie szkół podstawowych w zakresie edukacji komunikacyjnej oraz doposażenie przejść dla pieszych”. Pozytywny wynik egzaminu uzyskało 41 uczniów. Egzamin na kartę rowerową przeprowadzili p. Paweł Skup, p. Mariusz Sandurski i p.Piotr Bartnik.  FOTO>>>

Piotr Bartnik
Zatwierdziła: T. Święcicka