MAPA DOTACJI

Przekazanie aneksu do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu. Znak pisma: ES-NR IV.052.28.2020.WC.