REKRUTACJA

Rekrutacja uczniów do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej Nr1
im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie
na rok szkolny 2023/2024

Zapisy uczniów do pierwszej klasy z obwodu szkoły będą trwały
od 27 lutego do 15 marca 2023r.

    Jeśli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami, to od 4 do 12 kwietnia 2023r.
sekretariat będzie przyjmować wnioski kandydatów do pierwszej klasy spoza obwodu szkoły. Informacji udziela sekretariat szkoły nr tel. 25 792 23 31.
    Proszę o przestrzeganie terminów i osobiste dostarczenie do sekretariatu szkoły dokumentów wraz z 2 zdjęciami legitymacyjnymi dziecka. Do wglądu potrzebny będzie akt urodzenia kandydata.
Druki formularzy będą dostępne do pobrania na stronie internetowej szkoły www.sp1.wegrow.pl>>>