OGŁOSZENIE

Bardzo dziękujemy rodzicom uczniów za wpłaty na fundusz Rady Rodziców.
Za zgromadzone pieniądze zostały zakupione nagrody dla dzieci na zakończenie r.szk. 2021/22.
Dziękuję również rodzicom uczniów z klas 1a, 1c, 2a, 3b, 3c, 3d, 4b, 4c, 5b, 8a  za zebranie pieniędzy na doraźną pomoc dla dzieci z Ukrainy, które uczą się w naszej szkole.
Agata Adamczuk
Przewodnicząca Rady Rodziców