ROCZNICA BITWY POD WĘGROWEM

Drugiego lutego br. delegacja z naszego miasta udała się do Warszawy, by uczcić 161. rocznicę bitwy pod Węgrowem. To ważne historyczne wydarzenie z powstania styczniowego zostało uhonorowane w formie tablicy na jednym z filarów Grobu Nieznanego Żołnierza.
W wydarzeniu na Placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie wzięli udział przedstawiciele naszej szkoły: pani dyrektor, pan Wojciech Banaś oraz grupa uczniów z 7 i 8 klas.
W uroczystości uczestniczyli: wicemarszałek województwa mazowieckiego pani Elżbieta Lanc, burmistrz Węgrowa pan Paweł Marchela, radni powiatu i miasta, harcerze, strażacy
z OSP, dyrektorzy węgrowskich szkół i placówek kultury, młodzież szkolna wraz z nauczycielami, pracownicy Urzędu Miejskiego w Węgrowie.
Po złożeniu kwiatów przy asyście żołnierzy WP Garnizonu Warszawa pan Paweł Marchela i
pani Elżbieta Lanc wygłosili przemówienia podkreślające znaczenie bitwy pod Węgrowem w
historii naszej ojczyzny.

Hanna Chojnowska
Zatwierdziła: T. Święcicka