UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

4 września br. 521 uczniów naszej szkoły rozpoczęło naukę w 25 oddziałach. Po porannej mszy świętej o godz. 9.00 dyrektor Teresa Święcicka powitała dzieci rozpoczynające naukę w naszej szkole. We wzruszającej uroczystości złożenia ślubowania i pasowania pierwszoklasistów na uczniów wzięli udział księża Mateusz Krasowski i Michał Kisiel, wiceburmistrz Węgrowa pani Halina Ulińska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Węgrowa pani Jolanta Roguska. Goście życzyli dzieciom radości ze zdobywania wiedzy i wielu pięknych chwil w pierwszej klasie.

Pełni energii i gotowi do nowych wyzwań uczniowie II, III, IV i V klas spotkali się z wychowawcami w odświeżonych w czasie wakacji salach lekcyjnych.
O godz. 11.00 w uroczystej inauguracji roku szkolnego 2023/24 uczestniczyli szóstoklasiści, siódmoklasiści i ósmoklasiści. Wziął w niej udział Burmistrz Węgrowa pan Paweł Marchela, który życzył młodzieży sukcesów w nauce i wspaniałych przygód w nowym roku szkolnym. Pani dyrektor wyraziła nadzieję, że uczniowie starszych klas będą aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły i zdobędą wiele nagród w konkursach i zawodach, a ósmoklasiści postarają się osiągnąć jak najlepszy wynik na końcowym egzaminie.  FOTO>>>

Marzena Wołynko
Zatwierdziła: T. Święcicka