Powrót do SZKOŁA

HYMN SZKOŁY

wersja do druku>>>

HYMN SZKOŁY

Jana Dobrogosta Krasińskiego

w Węgrowie

 

I.

Wielką dumą oraz chwałą i zaszczytem

jest posiadać w nazwie szkoły jako symbol  

imię Jana Dobrogosta Krasińskiego,

węgrowskiego mecenasa, dobrodzieja.

Ref.:

Naśladowcą twoim zostać,

zacny Janie Dobrogoście

to jest honor niebywały,

przynoszący uczniom chwałę.

Chłonąć wiedzę, cenić sztukę,

i solidnym być w nauce.

Mieć szacunek dla tradycji,

kochać Węgrów i Ojczyznę!

II.

Jasnym blaskiem oświetlone jego imię,

co od wieków ze szlachetnych zasług słynie  –

odkąd w dziejach naszej szkoły zaistniało,

okrywając tutaj wszystko swoją chwałą.

Ref.:

Naśladowcą twoim zostać,

zacny Janie Dobrogoście

to jest honor niebywały,

przynoszący uczniom chwałę.

Chłonąć wiedzę, cenić sztukę,

i solidnym być w nauce.

Mieć szacunek dla tradycji,

kochać Węgrów i Ojczyznę!

Autor: Jadwiga Zgliszewska