Powrót do SZKOŁA

RADA PEDAGOGICZNA

RADA PEDAGOGICZNA

Dyrektor szkoły Teresa Święcicka
Wicedyrektor Grażyna Wysocka
Kierownik świetlicy Małgorzata Skwierczyńska
Religia ks. Mateusz Krasowski, ks. Michał Kisiel
Język polski Hanna Chojnowska, Maria Krasnodębska, Marzena Wołynko
Historia
Wiedza o społ.
Wojciech Banaś, Adrian Ratyński
Język angielski Beata Koseła, Katarzyna Matusik, Mariusz Biernat
Język niemiecki Mariusz Biernat
Matematyka Bożenna Przybysz, Edyta Szczęśniak, Paweł Skup, Piotr Bartnik, Kamila Orłowska
Fizyka Piotr Bartnik
Chemia Kamila Orłowska, Emilia Wołynka
Biologia Jolanta Kowalik
Przyroda Jolanta Kowalik
Geografia Wojciech Banaś
Muzyka Magdalena Rusiniak
Plastyka Natalia Matczuk, Anna Gajewska
Informatyka Paweł Skup, Mariusz Sandurski, Piotr Bartnik
Technika Piotr Bartnik
Wychowanie fizyczne Maciej Kucharczyk, Mariusz Sandurski, Tomasz Gmiter, Marek Okrasa
Pedagog specjalny Marzenna Rusjan
Psycholog szkolny Marzenna Rusjan
Biblioteka szkolna Natalia Matczuk
Nauczyciele świetlicy Tomasz Gmiter, Marta Wójcik, Emilia Wołynka, Marta Roguska, Ewelina Siwińska, Adrian Ratyński, Paulina Dobosz
Edukacja
dla bezpieczeństwa
Paweł Skup
Nauczyciele wspomagający Katarzyna Abramowska, Olga Świerczyńska, Ewelina Siwińska
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Małgorzata Bardadyn, Katarzyna Czarnacka, Monika Elgas, Anna Gajewska, Magdalena Gąsior, Agata Gotowicka, Marta Królik-Batorowicz, Hanna Skóra,  Karolina Turowska, Dorota Wasążnik, Marta Wójcik