TEST BEZPIECZEŃSTWA

Uczniowie pierwszych klas wzięli udział w teście bezpieczeństwa, który był podsumowaniem programu “Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Tematyka przeprowadzanych zajęć dotyczyła bezpieczeństwa w czterech obszarach: na drodze, w domu, w szkole, w Internecie. Omówione zostały bezpieczne relacje z rówieśnikami. Mamy nadzieję, że udział w programie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa naszych uczniów. FOTO>>>

Hanna Skóra, Marta Wójcik, Anna Gajewska, Magdalena Gąsior
Zatwierdziła: T. Święcicka