PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

6 marca br. uczniowie 2b, 2c i 2d wzięli udział w zajęciach ze szkolną pielęgniarką, panią Agnieszką Bielik. Najpierw drugoklasiści obejrzeli film o pierwszej pomocy przedmedycznej oraz poznali zawartość apteczki. Potem pani pielęgniarka przypomniała, jak należy zachować się, gdy jesteśmy świadkami wypadku lub w sytuacji stanowiącej zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, jak pomóc poszkodowanym zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Zademonstrowała na fantomie  prawidłowo wykonaną resuscytację krążeniowo-oddechową, a następnie dzieci samodzielnie na fantomie wykonywały masaż serca.  FOTO>>>
Dziękujemy p. Agnieszce Bielik za przeprowadzenie bardzo pożytecznych zajęć.

Agnieszka Książek
Dorota Wasążnik
Marta Królik – Batorowicz
Zatwierdziła: T. Święcicka