OGŁOSZENIE

W związku z czasowym zamknięciem szkół opieką świetlicy zostaną  w tym czasie objęte tylko dzieci na nowo zakwalifikowane  zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5.11.2020r. W razie pytań proszę dzwonić do kierownika świetlicy p. Małgorzaty Skwierczyńskiej numer telefonu 516940096