OGŁOSZENIE

Proszę rodziców, których dzieci od września br. rozpoczną naukę w czwartych i siódmych klasach naszej szkoły o przyniesienie do sekretariatu wypełnionych brakujących dokumentów. Proszę również o dostarczenie posiadanych orzeczeń i opinii wydanych przez specjalistyczne poradnie, szczególnie tych, które dotyczą dzieci rozpoczynających naukę w pierwszej klasie.

Dokumenty do pobrania:
KLASA 4:
KWESTIONARIUSZ UCZNIA>>>
FORMULARZ RODO>>>
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA DZIECKA NA RELIGIĘ>>>
– OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU OPIEKĄ DZIECKA NIEUCZĘSZCZAJĄCEGO NA RELIGIĘ>>>
– ZGODA NA UDZIAŁ W PROFILAKTYCZNYM PROGRAMIE FLUORYZACJI ZĘBÓW>>>
KLASA 7:
KWESTIONARIUSZ UCZNIA>>>
FORMULARZ RODO>>>
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA DZIECKA NA RELIGIĘ>>>
– OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU OPIEKĄ DZIECKA NIEUCZĘSZCZAJĄCEGO NA RELIGIĘ>>>
– ZGODA NA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ>>>

 

Dyrektor szkoły
Teresa Święcicka