DO ZOBACZENIA W DOROSŁYM ŻYCIU, NA INNEJ DRODZE, NA INNYM SZLAKU…

19 czerwca o 1500 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla ósmoklasistów i gimnazjalistów. W holu szkoły zgromadzili się uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz goście. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz miasta, księża, sponsorzy. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu i wprowadzenia sztandaru. Następnie zostały wręczone nagrody za wysokie wyniki w nauce. Nagrodę Burmistrza za najwyższy wynik na egzaminie gimnazjalnym otrzymali: Angelika Kuśmierczyk z 3c, Jakub Wronkowski z 3d, natomiast za najwyższy wynik na egzaminie ósmoklasisty Kinga Urban z 8a i Roksana Rogalska z 8c. Nagrodę Dyrektora Szkoły za najwyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali: Kacper Gierłowski z 3a, Gabriela Adamczuk z 3c, Angelika Kuśmierczyk z 3c, a na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej Kinga Urban z 8a i Roksana Rogalska z 8c . Czworo szczególnie uzdolnionych uczniów odebrało przyznane przez Burmistrza Węgrowa stypendia: Roksana Rogalska z 8c i Kinga Urban z 8a w kategorii nauka, Natalia Kocon z 3b i Marcin Włoga z 3d za sukcesy sportowe. Następnie zostały wręczone nagrody ufundowane przez sponsorów – dwie węgrowskie firmy: Addit i Fabrykę Mebli „Filipek”. Potem liczna grupa uczniów odebrała świadectwa z wyróżnieniem, a ich rodzice listy gratulacyjne. Wręczono również wiele nagród za sukcesy w konkursach przedmiotowych, językowych i plastycznych, zawodach sportowych i za stuprocentową frekwencję. Wyróżniono też uczniów za współpracę z redakcją gazetki szkolnej „Byle do Dzwonka”,  za pracę w zespole Dobrogost Band oraz godne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym i pracę w samorządzie uczniowskim. Po rozdaniu nagród głos zabrali goście. Wszyscy przemawiający gratulowali uczniom sukcesów i życzyli pogodnych, udanych i bezpiecznych wakacji. Na zakończenie wystąpił zespół Dobrogost Band. Publiczność nagrodziła występujących gromkimi brawami. Ostatnim punktem uroczystości było spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych. FOTO>>>

Hanna Chojnowska
Zatwierdziła: T.Święcicka