REKRUTACJA 2021/2022

Rekrutacja uczniów do I klas Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie
rekrutacjaZapisy uczniów do pierwszej klasy z obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie będą trwały od 1 do 19 marca br.
Rodzice są proszeni o wypełnienie formularza „Zgłoszenie” i załączników.
Jeśli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami, to w dniach od 12 do 16 kwietnia br. odbędzie się postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów do pierwszej klasy zamieszkałych poza obwodem szkoły. Warunkiem jego rozpoczęcia jest wypełnienie przez rodziców/ prawnych opiekunów formularza  „Wniosek” (będzie dostępny na stronie internetowej szkoły od 12 kwietnia br.) wraz z załącznikami.
Proszę o przestrzeganie terminów i osobiste dostarczenie do sekretariatu szkoły dokumentów wraz z 2 zdjęciami legitymacyjnymi dziecka. Do wglądu potrzebny będzie akt urodzenia kandydata.

Teresa Święcicka
Dyrektor szkoły

1. REGULAMIN REKRUTACJI >>ikona-pdf ikona-doc
2. ZGŁOSZENIE DLA UCZNIA Z OBWODU >>ikona-pdfikona-doc
3. WNIOSEK DLA UCZNIA SPOZA OBWODU >>ikona-pdfikona-doc
4. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA NA LEKCJE RELIGII >>ikona-pdfikona-doc
5. OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU OPIEKĄ DZIECKA NIEUCZĘSZCZAJĄCEGO NA RELIGIĘ >>ikona-pdfikona-doc
6. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ŚWIETLICY >>ikona-pdfikona-doc
7. ZGODA NA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ>>ikona-pdfikona-doc
8. FORMULARZ INFORMACYJNY DLA RODZICÓW UCZNIA – RODO>>ikona-pdfikona-doc