REKRUTACJA 2020/2021

Rekrutacja uczniów do I klas Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie
rekrutacja  02.03.br. (poniedziałek) rozpoczynają się zapisy dzieci do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie. Przyjmowane będą zgłoszenia dzieci z obwodu oraz wnioski o przyjęcie dzieci spoza obwodu szkoły.
Prosimy rodziców o wzięcie ze sobą dwóch zdjęć legitymacyjnych dziecka oraz do wglądu odpisu aktu urodzenia dziecka. Zapisy trwają do 27.03.br.(piątek).
Sekretariat szkoły jest czynny codziennie od 7.45 do 15.45.

1. REGULAMIN REKRUTACJI >>ikona-pdf ikona-doc
2. ZGŁOSZENIE DLA UCZNIA Z OBWODU >>ikona-pdfikona-doc
3. WNIOSEK DLA UCZNIA SPOZA OBWODU >>ikona-pdfikona-doc
4. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA NA LEKCJE RELIGII >>ikona-pdfikona-doc
5. OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU OPIEKĄ DZIECKA NIEUCZĘSZCZAJĄCEGO NA RELIGIĘ >>ikona-pdfikona-doc
6. WNIOSEK O PRZYJĘCIU DO ŚWIETLICY >>ikona-pdfikona-doc
7. ZGODA NA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ>>ikona-pdfikona-doc
8. FORMULARZ INFORMACYJNY DLA RODZICÓW UCZNIA – RODO>>ikona-pdfikona-doc