REKRUTACJA 2022/2023

Rekrutacja uczniów do I klas Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie
 na rok szkolny 2022/2023rekrutacja

Zapisy uczniów do pierwszej klasy z obwodu szkoły będą trwały
od 28 lutego do 18 marca 2022r.

Jeśli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami, to od 11 do 15 kwietnia 2022r. sekretariat będzie przyjmować wnioski kandydatów do pierwszej klasy spoza obwodu szkoły.
Informacji udziela sekretariat szkoły nr tel. 25 792 23 31.
Proszę o przestrzeganie terminów i osobiste dostarczenie do sekretariatu szkoły dokumentów wraz z 2 zdjęciami legitymacyjnymi dziecka. Do wglądu potrzebny będzie akt urodzenia kandydata

Teresa Święcicka
Dyrektor szkoły

 

1. ZGŁOSZENIE DLA UCZNIA Z OBWODU >>ikona-pdfikona-doc
2. WNIOSEK DLA UCZNIA SPOZA OBWODU >>ikona-pdfikona-doc
– ZAŁĄCZNIK Z REGULAMINU DLA UCZNIÓW SPOZA OBWODU>>ikona-pdfikona-doc
3. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA NA LEKCJE RELIGII >>ikona-pdfikona-doc
4. OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU OPIEKĄ DZIECKA NIEUCZĘSZCZAJĄCEGO NA RELIGIĘ >>ikona-pdfikona-doc
5. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ŚWIETLICY >>ikona-pdfikona-doc
– ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO ŚWIETLICY>> ikona-pdfikona-doc
6. ZGODA NA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ>>ikona-pdfikona-doc
7. FORMULARZ INFORMACYJNY DLA RODZICÓW UCZNIA – RODO>>ikona-pdfikona-doc