HISTORIA SZKOŁY

 

HISTORIA GIMNAZJUM

do_naglowka2 Gimnazjum w Węgrowie rozpoczęło działalność pierwszego września 1999r.W 9 oddziałach liczyło wówczas 247 uczniów. Część uczniów (3, a następnie4 oddziały) uczyła się w budynku przy ulicy Szamoty, część w Szkole Podstawowej przy ul. Kościuszki. Sytuacja ta szybko uległa zmianie i obecnie gimnazjum mieści się w całości w samodzielnym budynku przy ulicy Szamoty 35. W roku szkolnym 2008/2009 w gimnazjum uczy się w 19 oddziałach  452 uczniów. Kadra pedagogiczna liczy 42 odpowiednio przygotowanych nauczycieli.  Nasi uczniowie uczą się w pięknie położonym budynku. Teren wokół szkoły otoczony jest lasem, mamy kilka boisk sportowych. W czasie przerw, na lekcjach wychowania fizycznego, po zajęciach młodzież ma możliwość kontaktu z naturą , może odpocząć, pograć w piłkę, zrelaksować się. Uczniowie w szkole mają do dyspozycji bibliotekę, czytelnię, stołówkę, salę gimnastyczną oraz 23 sale lekcyjne, wśród których można wyróżnić liczne odpowiednio wyposażone  pracownie: chemiczną, biologiczną, fizyczną, geograficzną, historyczną, informatyczną, pracownię multimedialną oraz pracownie języka polskiego, języków obcych i matematyki. W naszym gimnazjum istnieje bogata oferta zajęć pozalekcyjnych. W bieżącym roku szkolnym uczniowie mogą korzystać z następujących zajęć:

 • zajęcia z języka polskiego i matematyki,
 • zajęcia z języków obcych,
 • kółka przedmiotowe,
 • chór szkolny,
 • zajęcia sportowe,

W naszej szkole uczniowie mają możliwość uczenia się dwóch języków obcych w wymiarze 3 godziny tygodniowo każdy, co pozwala na zrealizowanie programu gimnazjum z obu języków. Uczniowie klas pierwszych, w ciągu całego roku szkolnego wożeni są bezpłatnie na basen, gdzie uczą się pływać lub doskonalą swe umiejętności pływackie.
Uczniowie naszego gimnazjum biorą aktywny udział w działalności sportowej i turystycznej. Wyjeżdżają na imprezy turystyczne, dłuższe lub krótsze wycieczki, organizują wyjazdy rowerowe, piesze wędrówki. Młodzież chętnie i licznie uczestniczy w zawodach sportowych, rozgrywkach międzyszkolnych, turniejach. Największą popularnością cieszy się piłka nożna, koszykówka i siatkówka.
W działalności naszego gimnazjum zwracamy również uwagę na rozwój kulturalny uczniów, promujemy treści ekologiczne, prozdrowotne i proeuropejskie. Dążymy do tego, aby:            „Nasz absolwent był człowiekiem odpowiedzialnym, kulturalnym i świadomym swoich możliwości, wyposażonym w wiedzę i umiejętności, dające mu możliwość umiejscowienia się w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Chcemy, aby nasz absolwent nie był człowiekiem obojętnym na los bliźniego, przestrzegał Dekalogu, znał swoje korzenie, historię narodu i brał udział w kreowaniu jego przyszłości „.
Osiągnięciu tego celu służy nasza praca na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, organizacja imprez kulturalnych, uroczystych apeli, spotkań, działalność turystyczna i sportowa, szeroki udział naszych podopiecznych w życiu środowiska lokalnego.
Za duży sukces szkoły uważamy zintegrowanie się społeczności szkolnej-dobrą atmosferę w radzie pedagogicznej oraz efektywną współpracę z rodzicami. Istotnym jest również, że mimo, iż gimnazjum jest młodą placówką powstała już pewna tradycja – mamy swoje uroczystości, imprezy, wspólne akcje: Corocznie organizujemy : akcję „Sprzątanie świata”, uroczystą akademię z okazji Święta Niepodległości, imprezę andrzejkową, a następnie karnawałową, Jasełka, Misterium Męki Pańskiej, Dni Kultury Europejskiej, Obchody Światowego Dnia Ziemi, imprezy ekologiczne, uroczystość z okazji święta Konstytucji 3-go Maja, Dzień Sportu ( rywalizacja o miano „Super Klasy”).
Wielkim wyzwaniem, jakie podejmuje obecnie większość szkół w naszym kraju jest problem zapewnienia młodzieży poczucia bezpieczeństwa. W tym celu realizujemy w naszym gimnazjum program „Bezpieczna szkoła”, którego celem jest walka z uzależnieniami, zapobieganie agresji i przemocy, zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem instytucji prawa. W realizacji programu współpracujemy z policją, sądem, prokuraturą, strażą pożarną. To współdziałanie przynosi wymierne efekty wychowawcze w postaci zwiększenia świadomości prawnej wśród naszych uczniów, ograniczenia agresji, uświadomienia wartości życia bez nałogów.

Nasze sukcesy

 1. Uzyskanie tytułu „Szkoła z klasą” w ramach ogólnopolskiej akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie i „Gazety Wyborczej”.
 2. Przystąpienie do ogólnopolskiego programu „Szkoła ucząca się”. Program powstał w Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i ma na celu podniesienie jakości pracy szkoły. Zrealizowanie programu zaowocuje uzyskaniem przez szkołę tytułu „Szkoły uczącej się”.
 3. Osiągnięcia naszych wychowanków  w konkursach na poziomie powiatu, województwa i kraju.
 4. Sukcesy sportowe naszych uczniów na szczeblu powiatu, rejonu siedleckiego, województwa mazowieckiego i zawodach ogólnopolskich.
 5. Sukcesy uczniów w działalności artystycznej.
 6. Wysoka średnia z egzaminu gimnazjalnego (powyżej średniej powiatu).
 7. Nawiązanie współpracy ze Średnią Szkołą we Lwowie.
 8. Bardzo dobra baza dydaktyczna – pracownia multimedialna, pracownia językowa, pracownie przedmiotowe.
 9. Zgodna współpraca wszystkich organów szkoły.

 

Ważniejsze wydarzenia z życia naszej szkoły

 

-1999r.-

 1. III miejsce w I Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży szkolnej w biegach przełajowych w Płocku
 2. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce siatkowej

 

-2000r.-

 1. I miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi
 2. Zapoczątkowanie obchodów Dni Kultury Europejskiej. Gimnazjaliści prezentowali przygotowane przez siebie informacje o kulturze, tradycjach, obyczajach poszczególnych państw europejskich
 3. Udział w Olimpiadzie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Warszawie
 4. Udział w projekcie „Młodzi głosują. Wybory Prezydenckie 2000” zorganizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie
 5. W okresie Bożego Narodzenia udział gimnazjalistów w zbiórce darów dla dzieci polskich z Białorusi oraz prezentacja jasełek mieszkańcom Domu Pogodnej Starości „Sarepta”

 

-2001r.-

 1. Udział w II Powiatowym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych zorganizowanym przez Węgrowski Ośrodek Kultury
 2. Udział w akcji Monaru „Gwieździsty Szlak Czystych Serc”
 3. Uczestnictwo Zespołu Teatralnego „Erato” w Eliminacjach Powiatowych VI Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Srebrna Maska”
 4.  IX miejsce w finale wojewódzkim XXIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego PTTK
 5. I miejsce w piłce koszykowej chłopców w Mistrzostwach Powiatu.
 6. I miejsce w piłce siatkowej dziewcząt w Mistrzostwach Powiatu.

 

-2002r.-

 1. Przystąpienie do akcji „Szkoła z klasą” organizowanej pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazety Wyborczej”
 2. II miejsce i wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Ocalić od zapomnienia”
 3. Wyróżnienie w Powiatowym Przeglądzie Teatrów Szkolnych „Srebrna Maska”
 4. Przygotowanie i przeprowadzenie Referendum Młodzieży Szkół Węgrowskich w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
 5. III miejsce i wyróżnienie w eliminacjach powiatowych Konkursu Recytatorskiego im. K. Makuszyńskiego
 6. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce koszykowej chłopców
 7. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w turnieju piłki nożnej dziewcząt „Piątki Piłkarskie”
 8. I i II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce siatkowej dziewcząt
 9. II i III miejsce w Regionalnej Gimnazjadzie w piłce siatkowej dziewcząt
 10. II miejsce w Halowym Turnieju Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn” w Siedlcach
 11. VI miejsce w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt w Siedlcach
 12. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w biegu na 100 m chłopców
 13. I miejsce   w Mistrzostwach Powiatu w biegu na 200 m chłopców
 14. III miejsce w Regionalnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej chłopców
 15. I miejsce w punktacji ogólnej we Współzawodnictwie Sportowym Gimnazjów Powiatu Węgrowskiego w roku szkolnym 2001/2002

 

-2003r.-

 1. Oddanie do użytku kotłowni gazowej i rozległego holu, który znacznie zwiększył powierzchnię użytkową szkoły. Na uroczystość poświęcenia rozbudowy przybyło wielu gości: przedstawiciel Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Węgrowie, Burmistrz Miasta Węgrowa, radni miejscy, dyrektorzy szkół i placówek kulturalnych oraz przedstawiciele duchowieństwa
 2. I i II miejsce w plastycznym konkursie „Bój pod Węgrowem w oczach współczesnych” ogłoszonym przez Komisję Zdrowia Oświaty i Kultury Rady Miejskiej Węgrowa z okazji 140 rocznicy bitwy pod Węgrowem
 3. I i II miejsce w konkursie literackim „Bój pod Węgrowem w oczach współczesnych” ogłoszonym przez Komisję Zdrowia Oświaty i Kultury Rady Miejskiej Węgrowa z okazji 140 rocznicy bitwy pod Węgrowem
 4. Udział w VIII Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych zorganizowanym przez Węgrowski Ośrodek Kultury
 5. I miejsce w Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego w piłce siatkowej dziewcząt w Mławie
 6. VII miejsce w Mistrzostwach Polski Gimnazjów w piłce siatkowej dziewcząt w Pile
 7. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w lekkiej atletyce w biegu na 800 m
 8. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w lekkiej atletyce w biegu na 200 m
 9. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu oraz III miejsce w Międzypowiatowej Gimnazjadzie w Piątkach Piłkarskich dziewcząt w Starym Pilczynie
 10. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce koszykowej chłopców
 11. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w lekkiej atletyce w biegu na 600 m
 12. I i II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w lekkiej atletyce w rzucie oszczepem w kategorii dziewcząt
 13. I i III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w lekkiej atletyce w pchnięciu kulą w kategorii chłopców
 14. II i III miejsce w Regionalnej Gimnazjadzie w lekkiej atletyce w biegu na 100 m przez płotki
 15. II miejsce w Regionalnej Gimnazjadzie w lekkiej atletyce w biegu na 600m
 16. II miejsce w punktacji ogólnej we Współzawodnictwie Sportowym Gimnazjów Powiatu Węgrowskiego w roku szkolnym 2002/2003

-2004r.-

 1. I miejsce w Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego w piłce siatkowej dziewcząt w Radomiu
 2. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce koszykowej chłopców
 3. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej chłopców
 4. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w skoku w dal
 5. III miejsce w Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego w skoku w dal
 6. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce siatkowej dziewcząt
 7. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce nożnej chłopców
 8. I miejsce w punktacji ogólnej we Współzawodnictwie Sportowym Gimnazjów Powiatu Węgrowskiego w roku szkolnym 2003/2004
 9. 17. miejsce w województwie mazowieckim, 117 w kraju w ogólnopolskim konkursie Alfik Matematyczny 2003.
 10. III miejsce w wojewódzkich eliminacjach Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
 11. I i II miejsce w konkursie literackim zorganizowanym przez Węgrowski Ośrodek Kultury z okazji 85 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pt. „List do… .”
 12. II miejsce w I Powiatowym Konkursie Ortograficznym.
 13. II miejsce  w regionie siedleckim w konkursie „Wędkarz przyjacielem przyrody” zorganizowanym pod patronatem „Życia Siedleckiego”
 14. Uzyskanie przez uczennicę trzeciej klasy tytułu finalisty Konkursu Polonistycznego zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 15. II i III miejsce w konkursie plastycznym „Wolność” zorganizowanym przez Węgrowski Ośrodek Kultury z okazji 85 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 16. II miejsce w powiatowym konkursie na kartę świąteczną „Boże Narodzenie 2004”.
 17. Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Międzynarodowe Biennale Pastelu – Wyspiański 2004”     zorganizowanym przez Pierwsze Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego o Profilu Artystycznym w Bielsku – Białej.

 

-2005r.-

 1. I miejsce w Regionalnej Gimnazjadzie w piłce siatkowej dziewcząt
 2. I miejsce w biegu na 100 m chłopców w Mistrzostwach Powiatu
 3. I miejsce sztafeta 4 x 100 m chłopców w Mistrzostwach Powiatu
 4. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w skoku w dal chłopców
 5. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piątkach Piłkarskich dziewcząt
 6. II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce koszykowej dziewcząt
 7. II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt
 8. II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce nożnej chłopców
 9. VII miejsce w VII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt w Węgrowie
 10. III miejsce w VII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej chłopców w Siedlcach
 11. III miejsce w punktacji ogólnej we Współzawodnictwie Sportowym Gimnazjów Powiatu Węgrowskiego w roku szkolnym 2004/2005
 12. Uzyskanie przez ucznia trzeciej klasy tytułu finalisty Konkursu Polonistycznego zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 13. Uzyskanie przez ucznia trzeciej klasy tytułu finalisty Konkursu Historycznego zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Warszawie..
 14. I i III miejsce w II Powiatowym Konkursie Ortograficznym.
 15. I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Armii Krajowej.
 16. III miejsce w konkursie recytatorskim „Między wierszami” zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach.
 17. II miejsce w powiatowym konkursie na ozdobę choinkową „Boże Narodzenie 2004”.
 18. Kwalifikacja do ogólnopolskich zawodów II stopnia XII Olimpiady Informatycznej.
 19. VIII miejsce w wojewódzkich eliminacjach Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

 

-2006-

 1.    I miejsce w turnieju piłkarskim chłopców o „Puchar Starosty” powiatu węgrowskiego
 2.    II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w unihokeju dziewcząt