OGŁOSZENIE

01.07.2022r. komisja kwalifikacyjna rozpatrzyła złożone przez rodziców wnioski o przyjęcie dzieci do szkolnej świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na rok szkolny 2022/2023.
Rodzice niezakwalifikowanych dzieci zostaną poinformowani telefonicznie do 08.07.2022r.