LEPSZA SZKOŁA

Uczniowie klas IV-VIII oraz nauczyciele języka polskiego w roku szkolnym 2021/2022 uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA, biorąc udział w programie „Język polski. Wielki egzamin”. W ramach projektu polonistki systematycznie przeprowadzały badania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, posługując się specjalistycznymi narzędziami pomiaru dydaktycznego. Następnie analizowały osiągnięcia uczniów, porównując je z wynikami z całej Polski. Dzięki tym badaniom nauczyciele mogli poświęcać więcej czasu na kształcenie umiejętności, które zostały przez uczniów opanowane w niezadowalającym stopniu. To świetne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty!

Hanna Chojnowska
Zatwierdziła: T. Święcicka