KIEDY MYŚLĘ… POLSKA

9 listopada obchodziliśmy w naszej szkole 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Sale lekcyjne i szkolny korytarz zostały udekorowane biało-czerwonymi barwami. W holu szkoły odbył się  XII Festiwal Pieśni Patriotycznej. Każdy zespół klasowy zaprezentował jedną pieśń patriotyczną. Uczniowie przypomnieli wiele pięknych i wzruszających utworów patriotycznych pochodzących z różnych okresów burzliwej historii Polski, np. „Rotę”, „Piechotę”, „Pałacyk Michla”, „Idą leśni”. Występy uczniów nagradzane były gromkimi brawami. Wszyscy wykonawcy otrzymali słodki upominek.  Dziękujemy panu Michałowi Soszce za przygotowanie wspaniałej uroczystości. FOTO>>>

 Hanna Chojnowska
Zatwierdziła: T. Święcicka