OBIADY SZKOLNE

Opłata za obiady – listopad 2021 r.
Dni wolne w listopadzie: 1XI, 11XI, 12XI
Koszt obiadów 66,50zł (19dni x 3,50zł )
Opłatę za obiady proszę wpłacać na rachunek bankowy szkoły od 25.10.2021 (poniedziałek) do 01.11.2021 (niedziela). Karty obiadowe zostaną rozdane uczniom po odnotowaniu wpływu na konto szkoły, dlatego proszę o terminowe wpłaty. Rodzice, którzy odpisywali obiady w październiku proszeni są o kontakt telefoniczny (nr telefonu 516 940 096) w celu naliczenia właściwej stawki za obiady w listopadzie.

Od grudnia br. informacja dotycząca opłaty za obiady umieszczona zostanie w zakładce „Informacje – Obiady”.

Dane do przelewu:
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J.D. Krasińskiego w Węgrowie,
ul. Karola Szamoty 35, 07-100 Węgrów
20 1020 4476 0000 8702 0371 8285

 Tytuł wpłaty: obiady listopad 2021, imię i nazwisko dziecka oraz klasa.

W przypadku nieobecności ucznia w szkole można telefonicznie lub SMS odwołać obiad w dniu nieobecności dziecka do godziny 7.30.

W razie pytań proszę o kontakt (nr telefonu 516 940 096).

Kierownik świetlicy
Małgorzata Skwierczyńska