NAGRODY BURMISTRZA

31.08.br. w Urzędzie Miejskim w Węgrowie Burmistrz pan Paweł Marchela wręczył absolwentom miejskich szkół podstawowych nagrody za najlepsze wyniki osiągnięte na egzaminie ósmoklasisty w 2020r.
Nagrody odebrały trzy uczennice, które osiągnęły identyczną liczbę punktów. Wyróżnioną absolwentką naszej szkoły była Olga Matusik, która otrzymała w tym roku również Nagrodę Dyrektora Szkoły za najwyższą średnią ocen na świadectwie.
Burmistrz pogratulował nagrodzonym i ich rodzicom życząc dalszych sukcesów w szkołach średnich.

Marzena Wołynko
Zatwierdziła: T.Święcicka