OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję,że zajęcia w szkołach są zawieszone do 10.04.br. Nauka odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.Proszę rodziców i uczniów o odbieranie wiadomości przesyłanych przez nauczycieli.

Dyrektor szkoły
Teresa Święcicka