PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIA

Tegoroczne spotkanie wigilijne odbyło się w naszej szkole 19.12.br. Uczestniczyli w nim nauczyciele, pracownicy szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców, emerytowani nauczyciele. Uroczystość poprowadził ksiądz Mariusz Kroll. Po odmówieniu modlitwy i pięknym zaśpiewaniu kolędy złożyliśmy sobie nawzajem świąteczne życzenia, a następnie zasiedliśmy do wspólnego posiłku.
20.12.br. w budynku naszej szkoły Burmistrz Węgrowa pan Paweł Marchela zorganizował z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia miejskie spotkanie wigilijne. Uczestniczyli w nim księża, starosta węgrowski, władze i radni powiatu i miasta, właściciele firm, dyrektorzy miejskich instytucji, kombatanci, działacze społeczni.
Uroczystość uświetnili występem artystycznym uczniowie naszej szkoły. Następnie głos zabrali goście. Po podzieleniu się opłatkiem przybyli udali się na wspólny posiłek. foto>>>