OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie zaprasza do składania ofert cenowych na dzierżawę sklepiku szkolnego na rok szkolny 2019/2020.
Oferty cenowe w zamkniętych kopertach opisane „Dzierżawa sklepiku szkolnego na rok szkolny 2019/2020” należy składać w sekretariacie szkolnym do dnia 26.08.2019 roku do godziny 1000 .
Informację na temat dzierżawy sklepiku można uzyskać pod numerem telefonu 25 792 23 31.