WIWAT KONSTYTUCJA 3 MAJA!

30 kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W holu zgromadzili się uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz  pracownicy szkoły. Widzowie wysłuchali przygotowanego pod kierunkiem p. Michała Soszki koncertu zespołu Dobrogost Band.  Młodzi wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami za oryginalne interpretacje znanych utworów muzycznych traktujących o miłości do ojczyzny. Patriotyczna uroczystość zakończyła się odśpiewaniem „Hymnu szkoły”.

Hanna Chojnowska
Zatwierdziła: G. Wysocka